SŁUŻBA LITURGICZNA

Służba liturgiczna naszej Parafii zrzesza ministrantów w różnym wieku: od chłopców z drugiej klasy szkoły podstawowej do dorosłych mężczyzn, pełniących posługę przy ołtarzu. Kilkunastu z nich otrzymało liturgiczną posługę lektora.

Opiekunami służby liturgicznej są ks. Łukasz.

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM

Spotkania w czwartki o 19:30 w świetlicy caritas, opiekunem jest ks. Marek.

DOMOWY KOŚCIÓŁ

Wspólnota dla małżeństw. Opiekunem jest Ks. Marek.

CHÓR PARAFIALNY

Chór parafialny posługuje śpiewem na Mszach Świętych o godzinie 10.00 lub 18.30 oraz podczas różnych uroczystości parafialnych. Chór prowadzi Pan Paweł.

SHOLA 

Schola młodzieży i dorosłych posługuje śpiewem na Mszy Świętej o godzinie 13.00. Scholą opiekuje Pani Agnieszka

SCHOLA DZIECIĘCA

Schola dziecięca posługuje śpiewem na Mszach z udziałem dzieci w niedziele o godz. 11:30. Scholą opiekuje się s. Maksymiliana; s. Monika i Pani Aneta.

STRAŻ HONOROWA

Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa ma za zadanie szerzenie czci Serca Jezusowego oraz wynagradzanie Mu za grzechy i zniewagi, jakich dopuszcza się świat. Dokonuje się to przede wszystkim przez pełnienie Godziny Straży: ofiarowanie wszystkiego, co się wydarzy w czasie wybranej godziny w ciągu dnia, a zwłaszcza doznanych cierpień, w duchu uwielbienia i wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusa. Członkowie Straży rozwijają także pobożność eucharystyczną przez częsty udział w Mszy świętej i adorację Najświętszego Sakramentu.

W naszej Parafii Straż Honorowa działa od 1988 roku. Obecnie należy do niej ok. 30 osób.

Opiekunem jest ks. Proboszcz

ŻYWY RÓŻANIEC

Członkowie Żywego Różańca dążą do świętości życia korzystając ze wzoru Najświętszej Maryi Panny. Pomocą w tym jest modlitwa różańcowa, którą odmawiają codziennie. Żywy Różaniec składa się z „róż” – piętnasto- lub dwudziestoosobowych grup, w których codziennie każda osoba odmawia indywidualnie jedną z dwudziestu tajemnic Różańca.

W naszej Parafii funkcjonuje osiem róż Żywego Różańca.  Dwie Róże męskie i cztery Róże modlitwy rodziców za dzieci. Opiekunem grupy jest ks. Proboszcz.

NEOKATECHUMENAT

Droga Neokatechumenalna to ruch, którego celem jest prowadzenie chrześcijan do dojrzałej wiary poprzez formację opartą na stopniach wtajemniczenia chrześcijańskiego, nawiązującą do katechumenatu starożytnego Kościoła. Odkrywanie bogactwa mistagogii sakramentalnej dokonuje się w oparciu o trzy filary: Słowo Boże, liturgię i wspólnotę.

W naszej Parafii funkcjonuje dziewięć wspólnot Drogi Neokatechumenalnej, które spotykają się na katechezach, celebracjach i Mszach świętych w dolnym kościele. Wspólnoty podejmują także różne inicjatywy ewangelizacyjne w Parafii i poza nią.

www.camminoneocatecumenale.com

OAZA

Ruch Światło-Życie, znany powszechnie jako Oaza, gromadzi osoby w różnym wieku i różnych stanów. Poprzez odpowiednią dla każdej grupy formację stara się kształtować dojrzałych i świadomych chrześcijan oraz służyć ożywianiu lokalnych wspólnot Kościoła. Formacja oazowa prowadzi od ewangelizacji (poznania Chrystusa) poprzez formację (kształtowanie dojrzałej wiary) do diakonii (służby Kościołowi – w parafii, diecezji i szerzej – według rozpoznanych charyzmatów).

Opiekunem Oazy jest ks. Łukasz, spotkania w każdy piątek na Mszy o 18:30 i spotkanie o 19:30 w świetlicy caritas.

www.oaza.pl

www.wpraga.oaza.pl