Sakrament Świętej spowiedzi jest sprawowany w naszej parafii codziennie podczas każdej Mszy Świętej w kruchcie kościoła. Ponadto w każdy poniedziałek podczas wieczornej adoracji od godziny 18.30 do godziny 20.00.