W lipcu i sierpniu

  • nie ma Mszy Świętej w dni powszednie o godz. 8.00;
  • nie ma Mszy Świętej w niedziele o godz. 11.30;
  • nie ma Koronki do Miłosierdzia Bożego i Mszy Świętej w piątki o godz. 15.00.