Dwudziesty Dziewiąty Października 2023 roku

Trzydziesta Niedziela Zwykła

W zakrystii i kancelarii parafialnej przyjmujemy na wypominki. Wypominki
jednorazowe czytamy pierwszego i drugiego listopada podczas procesji
żałobnej w kościele o godzinie 17.30. Wypominki roczne czytamy w każdą
niedzielę o po Mszy Świętej o godzinie 8.30. Msza Święta zbiorowa
gregoriańska za naszych bliskich zmarłych jest odprawiana przez cały miesiąc
listopad. We środy o godzinie 8.00 w pozostałe dni tygodnia o godzinie 18.30.
W poniedziałek 30 października na godzinę 17.00 na różaniec przychodzimy w
strojach tych świętych, których najbardziej kochamy. Jeśli będzie dobra
pogoda ostatnią dziesiątkę różańca odmówimy pod grotą M. Bożej a później w
dolnym kościele będzie Bal Wszystkich Świętych. Zapraszamy do udziału.
W poniedziałek po wieczornej Mszy Świętej do godziny 20.00 adoracja N.
Sakramentu.
We środę pierwszego listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek
Mszy Świętych jak w niedzielę. O godzinie 11.00 ma miejscowym cmentarzu,
uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. Prałata Macieja Miętka
Kanclerza Kurii Warszawsko – Praskiej. O godzinie 17.30 w parafialnej
świątyni procesja żałobna połączona z czytaniem wypominek. Od 1 do 8
listopada udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy nawiedzą cmentarz i
pomodlą się choćby w myśli za zmarłych. Odpust ten można ofiarować jedynie
za dusze w czyśćcu cierpiące.
We czwartek Dzień Zaduszny. Msze Święte przed południem o godzinie 7.00;
8.00 i 9.00 po południu o godzinie 18.30. Procesja żałobna połączona z
czytaniem wypominek o godzinie 17.30.
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W
pierwszy piątek spowiedź święta przed południem podczas Mszy Świętych a
po południu od godziny 15.00 i 18.00. W piątek o godzinie 15.00 Koronka do
Miłosierdzia Bożego i Msza Święta. Po Mszy Świętej spotkanie bractw
parafialnych i wymiana tajemnic różańca.
W pierwszą sobotę o godzinie 8.00 Msza Święta wotywna o Niepokalanym
Sercu Najświętszej Maryi Panny. Po Mszy Świętej, adoracja, medytacja i
różaniec. Z racji pierwszej soboty pójdziemy z posługą sakramentalną do
chorych.
Trwają katechezy neokatechumenalne, w najbliższy poniedziałek, będzie
głoszona Dobra Nowina – Kerygmat. Zapraszamy na 19.30 do dolnego
kościoła.

Siostry Kapucynki NSP Jezusa dziękują za złożone ofiary i zamówiły w intencji
duszpasterzy i parafian św. Feliksa Mszę Świętą w Sanktuarium M. Boskiej
Kębelskiej, która będzie odprawiona 31 października 2023 roku o godzinie
7.00.

Radio Warszawa Praga zaprasza na konferencję zatytułowaną „Dzieci i
młodzież w cyfrowym świecie – zagrożenie, prewencja, pomoc”. Konferencja
odbędzie się 7 listopada w godzinach od 13.30 do 15.30 i ta część jest
dedykowana dla młodzieży. Część konferencji dla rodziców i nauczycieli jest
od godziny 17.00 do 19.00. Konferencja odbędzie się w Akademiku Praskim
przy ul. Floriańskiej 3a. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.
Pod chórem jest do nabycia prasa katolicka – zachęcamy do lektury!
Do Ewangelii: To co jest najważniejsze nie może być przysłaniana
czymś mniej ważnym, albo wręcz nieistotnym. Największe przykazania
jest równocześnie przykazaniem najprostszym, jest rdzeniem Ewangelii:
Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całym swoim
umysłem i całą swoją duszą. Drugie podobne jest do niego: Będziesz
miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch
przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. A na innym miejscu powie
nasz Zbawiciel: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje
oddaje za przyjaciół swoich.” Obyśmy w tym przykazaniu odnajdywali
sens naszego życia, gdyż „Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna
Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął ale miał
życie wieczne.”