Trzeci Grudnia 2023
Pierwsza Niedziela Adwentu.

Dziś rozpoczynamy Adwent czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana
Jezusa i dzisiaj rozpoczynamy nasze adwentowe rekolekcje. Nauki rekolekcyjne
głosi ks. Prałat Henryk Zieliński. Redaktor naczelny Tygodnika Idziemy. Nauki
rekolekcyjne dziś na wszystkich Mszach Świętych. W poniedziałek 4 grudnia i we
wtorek 5 grudnia, nauki rekolekcyjne na Mszach Świętych o godzinie 9.00 i 18.30.
Spowiedź święta dziś podczas Mszy Świętych a w poniedziałek i we wtorek przed
południem od godziny 8.30 i po południu od godziny 18.00.
W kruchcie kościoła lektorzy rozprowadzają kalendarze na nowy rok 2024 ze
zdjęciami naszej służby liturgicznej. Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na
fundusz ministrancki.
Dziś po wieczornej Mszy Świętej w świetlicy Caritas spotkanie męskich róż
różańcowych.
W Adwencie od poniedziałku do piątku o godzinie 6.00 w dolnym kościele jutrznia,
prowadzi Neokatechumenat.
Roraty od poniedziałku do piątku o godzinie 6.45. w sobotę Roraty są o godzinie
7.00. Po Roratach dla dzieci będzie przygotowane śniadanie.
W kruchcie kościoła panie z bractw parafialnych sprzedają opłatki i świece caritas.
Dochód z opłatków jest przeznaczony na nowe schody do naszej świątyni.
W poniedziałek po wieczornej Mszy Świętej do godziny 20.00 adoracja N.
Sakramentu.
We środę o godzinie 18.00 Nowenna do M. Boskiej Królowej Korony Polski.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Od godziny 17.00 adoracja.
Wieczorna Msza Święta o powołania kapłańskie i zakonne.
W piątek o godzinie 15.00 koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza Święta.
W sobotę w Liturgii Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N. M. Panny. Porządek
Mszy Świętych jak w dzień powszedni. O godzinie 12.00 Godzina Łaski. W kruchcie
kościoła obok prasy są wyłożone foldery o odnowieniu zawierzenia swojego życia
Matce Bożej Niepokalanej. Zachęcamy do tego aktu chrześcijańskiej miłości
względem Niepokalanej.
W najbliższą niedzielę 10 grudnia schola organizuje świąteczny kiermasz. Dochód z
kiermaszu jest przeznaczony na zimowisko dla scholi.

W gablotach są wywieszone zapowiedzi przedślubne. Narzeczonych otaczamy
modlitwą. Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach kanonicznych do zawarcia

2

małżeństwa między tymi narzeczonymi jest zobowiązany powiadomić kancelarię
parafii.
Kolędę rozpoczniemy po Nowym Roku i będzie ona miała następujący przebieg.
Niska zabudowa od ul. Br. Czecha do Bychowskiej będzie miała wizyty ja dawniej.
Do skrzynek pocztowych będą włożone zawiadomienia o terminie kolędy i plan
kolędy będzie podany w 2 niedzielę Adwentu, czyli 10 grudnia. Pozostała część
Parafii od ul. Bychowskiej i wysoka zabudowa będzie miała kolędę na zgłoszenia i
od 10 grudnia będziemy zapisywać rodziny które chcą nas przyjąć. W następnym
Roku jak Bóg pozwoli kolędę rozpoczniemy od wysokiej zabudowy, według
dawnego zwyczaju, a niska zabudowa będzie miała wówczas kolędę na zgłoszenia.
Pod chórem jest do nabycia prasa katolicka. W najnowszym numerze Tygodnika
Idziemy: „Adwent w Maryjnym Kościele” to refleksje ks. Jacka Stefańskiego na
temat Adwentu; Boże Narodzenie jest wywyższeniem ludzkiego ciała – pisze O.
Jacek Salij. Jest jeszcze wiele innych ciekawych artykułów i felietonów –
zachęcamy do lektury!

Do Ewangelii: Zachęcenie i przynaglenie do czuwania wprowadza nas w klimat
Adwentu. W Apelu Jasnogórskim śpiewamy: „Maryjo Królowo Polski. Jestem przy
Tobie, pamiętam, czuwam. Podejmujemy czuwanie jak Maryja, aby Chrystus mógł
w nas na nowo się narodzić.