Siedemnasty Grudnia
Trzecia Niedziela Adwentu

W kruchcie kościoła panie z bractw parafialnych sprzedają opłatki i świece caritas.
Dochód z opłatków jest przeznaczony na nowe schody do naszej świątyni. Pod
chorem schola zorganizowała świąteczny kiermasz, przygotowała stroiki, pierniczki
i sianko na wigilijny stół. Dochód z kiermaszu jest przeznaczony na zimowisko dla
scholi. O godzinie 16.00 w dolnym kościele, spotkanie formacyjne kandydatów do
bierzmowania.
W poniedziałek po wieczornej Mszy Świętej do godziny 20.00 adoracja N.
Sakramentu.
We wtorek przypada 3 rocznica święceń biskupich Bpa Jacka Grzybowskiego. W
naszych modlitwach będziemy prosić dobrego Boga o wszelkie potrzebna łaski dla
Ks. Biskupa Jacka.
We środę o godzinie 18.00 Nowenna do M. Boskiej Królowej Korony Polski.
W piątek o godzinie 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza Święta.
W najbliższą niedzielę przypada Wigilia Bożego Narodzenia Msze Święte przed
południem o godzinie: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 i 13.00. Nie będzie Mszy Świętej o
godzinie 18.30, gdyż jest to czas spożywania Wieczerzy Wigilijnej. Pasterka w tym
roku będzie o godzinie 22.00. W Uroczystość Bożego Narodzenia i w Uroczystość
św. Szczepana pierwszego męczennika pierwsza Msza Święta będzie o godzinie
8.30.
Kolędę rozpoczniemy po Nowym Roku i będzie ona miała następujący przebieg.
Niska zabudowa od ul. Br. Czecha do Bychowskiej będzie miała wizyty ja dawniej.
Do skrzynek pocztowych będą włożone zawiadomienia o terminie kolędy. Pozostała
część Parafii od ul. Bychowskiej i wysoka zabudowa będzie miała kolędę na
zgłoszenia i w zakrystii, kancelarii parafialnej czy na adres poczty elektronicznej,
zapisujemy rodziny które chcą nas przyjąć. W następnym Roku jak Bóg pozwoli
kolędę rozpoczniemy od wysokiej zabudowy, według dawnego zwyczaju, a niska
zabudowa będzie miała wówczas kolędę na zgłoszenia. Plan kolędy na miesiąc
styczeń jest zamieszczony w gablotach przed kościołem i na stronie internetowej
parafii.
Pod chorem jest do nabycia prasa katolicka. W najnowszym numerze Tygodnika
Idziemy: Prawo i moralność – dlaczego państwo demokratyczne ma prawo
ingerować w kwestię in vitro – wyjaśnia ks. H. Zieliński; Miłość czy obojętność? –
dlaczego warto stawiać dzieciom wymagania – pisze Anna Wardak. Zachęcamy do
lektury!

2

Do Ewangelii: Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł
prorok Izajasz”. „Ogromnie weselę się w Panu, dusza moja raduje się w Bogu
moim, bo przyodział mnie w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości,
jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty”. Niech
nasza radość i nasze szczęście będzie całkowicie w Bogu. „Zawsze się radujcie,
nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest wola Boża w
Jezusie Chrystusie względem was”.