Dziś o godzinie 15.00 w dolnym kościele skrutacja Pisma Świętego. Zapraszamy do
modlitwy Słowem Bożym. Rozpoczęły się ferie zimowe. Wszystkim
wypoczywającym życzymy dobrego wypoczynku i szczęśliwego powrotu do domu.
W poniedziałek po wieczornej Mszy Świętej do godziny 20.00 adoracja N.
Sakramentu.
We środę o godzinie 18.00 Nowenna do M. Boskiej Królowej Korony Polski.
We czwartek rozpoczyna się Tydzień modlitw o jedność chrześcijan.
W piątek o godzinie 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza Święta.
W sobotę 20 stycznia przypada 6 rocznica ingresu Pasterza naszej Diecezji Biskupa
Romualda Kamińskiego. Będziemy modlić się w intencji Ks. Biskupa.
Porządek kolędy od 15 do 27 stycznia:

poniedziałek 15 stycznia ul. Przyjaźni nr parzyste
wtorek 16 stycznia ul. Przyjaźni nr nieparzyste
środa 17 stycznia ul. Powszechna
czwartek 18 stycznia ul. Rolnicza, Skokowa
piątek 19 stycznia ul. Tęczowa, Harmonistów
sobota 20 stycznia ul. Kaczeńca, Korsuńska,
niedziela
poniedziałek 22 stycznia ul. Br Czecha,
wtorek 23 stycznia ul. Skrzyneckiego od ul. Kościuszkowców do ul. Potockich
środa 24 stycznia ul. Skrzyneckiego od ul. Potockich do ul. Kaczeńca
czwartek 25 stycznia ul. Kościuszkowców od Br, Czecha do Bychowskiej
piątek 26 styzcnia ul. Karpacka
sobota 27 stycznia ul. Bychowska

Plan kolędy jest podany na stronie internetowej parafii i w gablotach. Kolędę
rozpoczynamy od godziny 17.00 w sobotę od godziny 16.00. Dziś ostatni dzień
zapisów na kolędę dla mieszkańców wysokiej zabudowy. W najbliższą niedzielę
podamy plan kolędy dla tych rodzin, które się zapisały. Ofiary składane z racji
kolędy są przeznaczone na dokończenie remontu schodów.
Pod chórem jest do nabycia prasa katolicka – zachęcamy do lektury!
12 grudnia 2023 roku do wydziału ochrony środowiska urzędu gminy Warszawa
Wawer wpłynęła skarga jednej mieszkanki Marysina Wawerskiego na hałas, jaki
powodują w jej mniemaniu parafialne dzwony. We wtorek 9 stycznia odbyły się
oględziny w obecności urzędniczki wydziału ochrony środowiska urzędu gminy. Z

tych oględzin został sporządzony protokół. Dziękuję wszystkim przybyłym
parafianom na te oględziny. Dla przypomnienia podam, że dzwony na naszym
parafialnym kościele biją od 1933 roku. Poświęcił je Ks. Arcybiskup Stanisław Gall,
Biskup Polowy Wojska Polskiego. Pierwszymi, którzy chcieli ukraść dzwony byli
niemieccy okupanci. Staraniem ówczesnej Przełożonej prowincjalnej Matki
Symplicyty Nehring, ówczesnego Wójta gminy Wawer Pana Stanisława Krupki i
mieszkańców Wawra ocalono dzwony. Warto pamiętać, że nasze parafialne
dzwony, to hojność parafian. Dzwony są integralną częścią życia duchowego i
liturgicznego Parafii. Nie naruszają swoim dźwiękiem ciszy nocnej a przypominają o
Mszy Świętej i modlitwie. Takie jednostronne ingerowanie w życie wspólnoty
parafialnej uważamy za pozbawianie nas prawa do wolności wyznania i kultu.