Trzeci Marca 2024

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu

Na Mszy Świętej O godzinie 13.00 kazanie pasyjne a po Mszy Świętej Gorzkie Żale z
procesją eucharystyczną.
Po Mszy Świętej wieczornej w świetlicy Caritas spotkanie męskich róż różańcowych.
W Wielkim Poście od poniedziałku do piątku o godzinie 6.00 w dolnym kościele jutrznia.
Prowadzi Neokatechumenat.
W poniedziałek po wieczornej Mszy Świętej do godziny 20.00 adoracja N. Sakramentu.
We środę o godzinie 18.00 Nowenna do M. Boskiej Królowej Korony Polski.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Od godziny 17.00 adoracja.
Wieczorna msza Święta o powołania kapłańskie i zakonne.
W piątek o godzinie 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza Święta. O godzinie
17.00 Droga Krzyżowa z udziałem dzieci, o godzinie 18.00 Droga Krzyżowa dla dorosłych,
o godzinie 19.30 Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych.
W najbliższą niedzielę 10 marca przed kościołem będzie prezentacja „Naszego
Dziennika”.
Od 11 do 13 marca będą rekolekcje dla Szkoły 195 im. Króla Maciusia.
Rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w naszej Parafii 17 marca w piątą niedzielę
Wielkiego Postu i trwać będą do wtorku 19 marca. Nauki rekolekcyjne w niedzielę na
wszystkich Mszach Świętych a w poniedziałek i we wtorek na Mszach Świętych o godzinie
9.00 i 18.30. Droga Krzyżowa ulicami Marysina będzie w piątek 22 marca. Rozpoczniemy
ją Mszą Świętą o godzinie 18.00.
Pod chórem jest do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do lektury!
Do Ewangelii: Bóg wie, co jest w człowieku. Bóg wie, co jest w nas. Bóg nas stworzył i
odkupił. Dlatego dał nam swoje Prawo. Prawo Boże, które uczy nas człowieczeństwa,
które wydobywa z nas to, co jest w nas boże. Ludzka dusza, ludzkie serce bywa jak
targowisko: rozkrzyczane, zaśmiecone, zuchwałe i podstępne. Oczyszczenie serca bywa
bolesne jak oczyszczanie ropiejącej rany. Czas Wielkiego Postu, to czas oczyszczania
ropiejących ran duszy, to czas usuwania z serca zgiełku świata, który nas deprawuje.
Dlatego głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów a
głupstwem dla pogan. /…/ To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością
ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.