Dwudziesty Szósty Maja 2024
Niedziela Najświętszej Trójcy

Dziś przypada Dzień Matki. Nasze mamy otaczamy modlitwą i wypraszamy
potrzebne im łaski.
Dziś kończy się czas spowiedzi i komunii wielkanocnej. O godzinie 18.00
nabożeństwo majowe.
W poniedziałek po wieczornej Mszy Świętej do godziny 20.00 adoracja N.
Sakramentu.
We wtorek o godzinie 10.00 spowiedź dla dzieci klas IV rocznicowych ze Szkoły
Sióstr Felicjanek.
We środę o godzinie 16.30 próba sypania kwitów dla dzieci komunijnych
rocznicowych i wszystkich chętnych. Od godziny 17.00 spowiedź dla dzieci klas IV
rocznicowych ze szkoły nr 195.


We czwartek Uroczystość Bożego Ciała. O godzinie 10.00 Msza Święta, po której
pójdziemy z procesją do czterech ołtarzy. Podczas Mszy Świętej będziemy
obchodzić rocznicę Pierwszej Komunii Świętej. Procesja do czterech ołtarzy będzie
według następującego porządku: z kościoła wyruszamy na ul. Bychowską i pierwszy
Ołtarz jest u Pani Milikowej. Następnie ul. Bychowską idziemy do ul. Potockich i
drugi ołtarz jest u Pani Tarnowskiej. Następnie ul. Potockich idziemy do ul.
Karpackiej i trzeci ołtarz jest u Państwa Krasnodębskich. Następnie ul. Krpacką
idziemy do ul. Kościuszkowców i czwarty Ołtarz jest u naszych Sióstr Felicjanek.

Przy czwartym ołtarzu będzie okolicznościowe kazanie. Prosimy o przyozdobienie
naszych domostw i trasy procesji. Niech Chrystus obecny w Najświętszym
Sakramencie zastanie nas przygotowanych na swoje przyjście. Podczas procesji
zaśpiewamy litanię do Matki Bożej. Za pobożny udział w procesji można uzyskać
odpust zupełny. Prosimy bractwa parafialne o przygotowanie sztandarów i chorągwi
na procesję. Prosimy o kwiaty do sypania. Zachęcamy do licznego udziału w
procesji. Jest on naszym świadectwem wiary w Chrystusa obecnego w
Najświętszym sakramencie.


Przez osiem dni po Bożym Ciele, (dawna oktawa Bożego Ciała) po wieczornej Mszy
Świętej nabożeństwo a po nabożeństwie procesja. W piątek po Bożym Ciele można
spożywać pokarmy mięsne. ks. Biskup udzielił dyspensy. Osoby z niej korzystające
są zobowiązane do jałmużny postnej.
Od soboty rozpoczynają się nabożeństwa czerwcowe.
W sobotę 1 czerwca o godzinie 8.00 Msza Święta wotywna o Niepokalanym Sercu
Maryi. Po Mszy Świętej adoracja, medytacja i różaniec.

Z posługą sakramentalną do chorych pójdziemy w sobotę 8 czerwca.
W niedzielę 2 czerwca do puszek pod chórem będziemy zbierać ofiary na budowę
świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Po wieczornej Mszy Świętej w świetlicy
Caritas spotkanie męskich róż różańcowych.
W niedzielę 9 czerwca będziemy celebrować parafialny odpust ku czci Patrona
naszej Parafii Św. Feliksa. Po Mszy Świętej o godzinie 10.00 na placu przed
kościołem rozpocznie się parafialny Piknik.
W gablocie pod chórem są wywieszone zapowiedzi przedślubne. Narzeczonych
otaczamy modlitwą.


Pod chórem jest do nabycia prasa katolicka. W najnowszym numerze Tygodnika
Idziemy: „Macierzyństwo wpisane w kobiecość” Kobieta to matka. Tak została
stworzona – mówi dr hab. Iwona Zielonka w rozmowie z Ireną Świerdzewską. „Na
obraz Trójcy Świętej” Co to znaczy, że zostaliśmy stworzeni na obraz Boga w Trójcy
Świętej? – wyjaśnia ks. Dariusz Kowalczyk. O dyskryminacji chrześcijan w
Warszawie – pisze ks. Henryk Zieliński – zachęcamy do lektury!