„Głosili ewangelię mocą Ducha Świętego” (1 P 1,12)