Pierwszy Września

Dwudziesta Druga Niedziela Zwykła

Dziś przypada 80 rocznica wybuchu Drugiej Wojny Światowej. W naszych modlitwach powierzamy wszystkie ofiary wojny.

Z racji pierwszej niedzieli miesiąca, po Sumie wystawienie N. Sakramentu, adoracja, Litania do Serca P. Jezusa i procesja eucharystyczna.

Po wakacyjnej przerwie wraca do niedzielnego grafiku Msza Święta o godzinie 11.30. A w dni powszednie Msza Święta o godzinie 8.00.

Do puszek pod chórem zbieramy ofiary na Katolicki Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy.

W poniedziałek rozpoczyna się nowy rok szkolny. Msze Święte na rozpoczęcie nowego roku szkolnego dla Szkoły Sióstr Felicjanek według ustalonego porządku. Dla szkoły Króla Maciusia we wtorek o godzinie 10.00.

We środę o godzinie 18.00 Nowenna do M. Boskiej Królowej Korony Polski.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W pierwszy czwartek od godziny 17.00 adoracja. Wieczorna Msza Święta o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie.

W pierwszy piątek spowiedź święta przed południem podczas Mszy Świętych, po południu od godziny 18.00. O godzinie 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza Święta.. O godzinie 18.30 Msza Święta wotywna o Sercu Pana Jezusa. Po Mszy Świętej wystawienie N. Sakramentu, adoracja, litania do Serca P. Jezusa i akt oddania Sercu P. Jezusa. Po adoracji spotkanie bractw parafialnych i wymiana tajemnic różańca.

W pierwszą sobotę o godzinie 8.00 Msza Święta wotywna o Niepokalanym Sercu Maryi. Po Mszy Świętej różaniec prowadzi 3 róża.

Z racji pierwszej soboty pójdziemy z posługą sakramentalną do chorych.

Apel Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do rodziców i prawnych opiekunów:

Stop Deprawacji Dzieci i Młodzieży!

Rodzicielska kontrola nad zajęciami dodatkowymi w szkołach

Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje.

Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie.

Wzór takiego oświadczenia jest wyłożony pod chórem obok prasy jak również jest do pobrania na stronie Episkopatu Polski pod zakładką katecheza.

bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

Pod chórem jest do nabycia prasa katolicka – zachęcamy do lektury!