Wschodzie, Blasku światła wiecznego i Słońce sprawiedliwości,
przyjdź i oświeć siedzących w ciemnościach i mroku śmierci.

Wigilia w roku Pańskim 2019 jest odmienna jak każda. Inne
problemy, inne łaski Bóg nam daje, bo i zagrożenia inne, choć stare jak
świat. Boże Narodzenie będziemy przeżywać w atmosferze rodzinnego
ciepła ale i rodzinnych rozdarć, niepokojów. Może już nie przeżywamy
lęku o utratę pracy, ale czy ocalimy chrześcijański i katolicki charakter
świąt Bożego Narodzenia? Jakże dosłowne są słowa zapisane przez
Świętego Pała, że jesteśmy wydani na pastwę aniołom i ludziom. W
wielu zakładach pracy i wspólnotach już nie obchodzi się wigilii, lecz
spotkanie świąteczne oderwane od źródła od istoty, że Bóg stał się
człowiekiem. Przyjął nie wybierając kim ma być, albo kim chciałby się
stać przez swoje pragnienia i marzenia.

Drodzy Bracia i Siostry przez chrzest święty jesteśmy Chrystusowi
– On jest sensem i celem naszych dążeń. Niech Jego narodzenie będzie
dla nas umocnieniem w wierze, nowym zaczynem chrześcijańskiej
gorliwości, ostoją w trudach i pokusach oraz siłą w głoszeniu Jego
Ewangelii. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, aby
każdy kto w Niego wierzy, nie zginął ale miał życie wieczne!
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia! Szczęść Boże!