Siedemnasty Kwietnia 2022 roku

Niedziela Zmartwychwstania

„Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi” słowa z Księgi Dziejów Apostolskich przypominają nam o wydarzeniu Zmartwychwstania. Śmierć została pokonana przez miłość Chrystusa, która wszystko zwycięża. Strwożeni niebezpieczeństwem wojny wpatrujemy się w Zmartwychwstałego, dotykamy Jego ran a w Jego przebitym boku doświadczamy schronienia. Drodzy parafianie i goście! Na radosne święta Zmartwychwstania życzymy Wam przymnożenia wiary i nadziei na przezwyciężenie wszelkich niepokojów i lęków, aby miłość boża zamieszkała w Was w całej pełni, gdyż Chrystus zwyciężył zło i śmierć – Zmartwychwstał. Otaczamy was modlitwą i błogosławieństwem! Szczęść Boże!  

Jutro drugi dzień w Oktawie Zmartwychwstania. Porządek Mszy Świętych jak w niedzielę. Ofiary składane na tacę są przeznaczone na KUL.

Przygotowując się na Niedzielę Miłosierdzia dziś i jutro Nowenna i Koronka do Miłosierdzia Bożego o godzinie 18.00. Od wtorku od godzinie 17.00. Prosimy, aby Ukraina odparła atak barbarzyńskiej Rosji i aby zakończyła się wojna. W piątek Koronka do Miłosierdzia Bożego i Nowenna o godzinie 15.00. Po Koronce Msza Święta.

W najbliższą niedzielę o godzinie 15.00 Godzina Miłosierdzia. Ofiary składane na tece są przeznaczone na Caritas naszej diecezji.

Siostry Felicjanki w tym roku obchodzą setną rocznicę powstania Warszawskiej Prowincji pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski. Główna uroczystość odbędzie się 4 października,  w sam dzień powstania Prowincji. W niedzielę Miłosierdzia po Mszy Świętej o godzinie 13.00 nastąpi otwarcie wystawy jubileuszowej, upamiętniającej tę rocznicę, oraz ofiarną pomoc sióstr, której udzielały potrzebującym w czasie wojny. Ponadto nastąpi odsłonięcie tablicy upamiętniającej osobę Matki Marii Symplicyty Nehring, przełożonej prowincjalnej  w czasie II wojny światowej a późniejszej przełożonej generalnej Zgromadzenia. W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w Uroczystości. 

Słowa podziękowania dla ks. Łukasza, siostry Weroniki i wszystkim pomagającym, za przygotowanie naszej świątyni na Święte Triduum Paschalne. Księdzu Łukaszowi za przygotowanie Liturgii, Księdzu Markowi za poprowadzenie Liturgii Męki Pańskiej i wygłoszone Słowo Boże, Księdzu Michałowi za obecność i wszelką pomoc. Dziękuję szafarzom, ceremoniarzom, lektorom i całej służbie liturgicznej, Panom biorącym udział w obrzędzie „Mandatum”, chórowi i scholi za prowadzenie śpiewu, Erwinowi za uświetnienie Liturgii grą na organach, wszystkim, którzy tak czynnie biorą udział w nocnej adoracji, a nade wszystko Wam wszystkim drodzy parafianie za liczną obecność, modlitwę i życzenia. Niech dobry Bóg wynagrodzi wszelkie trudy i umacnia w wierze nadziei i miłości. Szczęść Boże!