Trzydziesty Pierwszy Marca 2024
Niedziela Zmartwychwstania

Niedzielę Zmartwychwstania: o godzinie 6.00 Rezurekcja. Prosimy asystę
kościelną o przygotowanie baldachimu, sztandarów i chorągwi na procesję.
Zapraszamy do licznego udziału w Rezurekcji. Prosimy o kwiaty do sypania
podczas Rezurekcji. Msze Święte w Niedzielę Zmartwychwstania o godzinie
8.30; 10.00; 11.30; 13.00 i 18.30.
W Poniedziałek Wielkanocny Msze Święte będą o godzinie 8.30; 10.00; 11.30;
13.00 i 18.30. Taca na KUL.
Przeżywamy Nowennę do Miłosierdzia Bożego. Odmawiamy ją przed
wieczorną Mszą Świętą.
We środę o godzinie 18.00 Nowenna do M. Boskiej Królowej Korony Polski.
W piątek o godzinie 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza Święta. Z
racji Oktawy Wielkanocy można spożywać pokarmy mięsne.
Druga Niedziela Wielkanocy jest obchodzona, jako Niedziela Miłosierdzia. O
godzinie 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Słowa podziękowania dla ks. Łukasza, s. Weroniki i wszystkim pomagającym
za udekorowanie i przygotowanie naszej świątynia na Święte Triduum
Paschalne. Ceremoniarzom: Kacprowi i Jankowi i służbie liturgicznej za piękną
oprawę liturgiczną. Panu organiście Pawłowi i chórowi za prowadzenie
śpiewu. / Asyście kościelnej, bielankom, niosącym sztandary i chorągwie/ oraz
wszystkim, którzy włączyli się w nocną adorację Pana Jezusa. Niech dobry
Bóg wynagrodzi swoim błogosławieństwem.
Na radosne święta Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa,
zechciejcie przyjąć drodzy parafianie i goście najlepsze życzenia: umocnienia
w wierze, spełnienia nadziei życia wiecznego i radości ze zmartwychwstania,
które rozprasza wszelkie mroki grzechu – Szczęść Bożę!
Pod chórem jest do nabycia prasa katolicka – zachęcamy do lektury!