Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego w czasie pandemii. Zakładajmy maseczki ochronne i właściwy dystans między sobą. Prosimy również o dezynfekowanie rąk. Odpowiednie urządzenia są zamontowane w kruchcie kościoła. W czasie pandemii zalecane jest przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. 

Garść informacji dla osób przyjmujących Komunię Świętą na rękę: wyciągamy lewą rękę podpierając prawą tworząc znak Krzyża – Tron dla Chrystusa Króla. Kiedy kapłan poda nam Ciało Pańskie adorujemy je i bierzemy Komunię Świętą prawą ręką i spożywamy w obecności kapłana. Przed przystąpieniem do Komunii Świętej możemy oddać akt czci Chrystusowi poprzez przyklęknięcie albo ukłon. 

Jest to tradycja istniejąca w Kościele od początku. Święty Cyryl Jerozolimski w katechezie mistagogiczne, czyli wprowadzającej nowoochrzczonych w życie sakramentalne pisze: „Następnie słyszeliście głos boskiej melodii zapraszającej was do udziału w świętych tajemnicach: „Skosztujcie i zobaczcie, jak słodki jest Pan”! Nie podniebieniem należy o tym sąd wydawać, nie, ale wiarą wykluczającą wszelkie wątpliwości. Ci którzy kosztują, mają kosztować nie chleba i wina, ale znak Ciała i Krwi Chrystusowej. Pójdź dalej. Nie wyciągaj przy tym płasko ręki i nie rozłączaj palców. Podstaw dłoń lewą pod prawą, niby tron, gdyż masz przyjąć Króla. Do wklęsłej ręki przyjmij Ciało Chrystusa i powiedz: Amen! Uświęć też ostrożnie oczy swoje przez zetknięcie ich  ze świętym Ciałem, bacząc, byś zeń nic nie uronił. To bowiem, co by spadło na ziemię, byłoby utratą jakby części twych członków. Bo czyż nie niósłbyś złotych ziarenek z największą uwagą, by ci żadne nie zginęło i byś nie poniósł szkody? Tym bardziej zatem winieneś uważać, żebyś nawet okruszyny nie zgubił z tego, co jest o wiele droższe od złota i innych szlachetnych kamieni”. Święty Cyryl Jerozolimski, Katecheza mistagogiczna 5, 20 – 21. Święty Cyryl wygłosił tę katechezę w Jerozolimie na Wielkanoc ok. 350 roku. 

Natomiast Św. Jan z Damaszku tak w połowie ósmego wieku poucza jak przystępować do Komunii Świętej: „Z wszelką bojaźnią i czystym sumieniem oraz niezachwianą wiarą przystępujmy do Komunii Świętej, a stanie się nam na pewno wszystko tak, jak bez wahania wierzymy. Uczcijmy to Misterium czystością wszechstronną, a więc zarówno duszy jak i ciała, gdyż i w Nim jest dwojakość. Zbliżajmy się z gorącym pragnieniem i mając dłonie ułożone na sobie na kształt krzyża, bieżmy na nie Ciało Ukrzyżowanego, a zwracając ku Niemu oczy, usta i czoło, przyjmujemy boski ten węgiel , aby ogień naszej tęsknoty połączony z Jego żarem, spalił grzechy nasze i oświecił serca, a uczestnictwo w Bożym płomieniu rozpromieniło nas i przebóstwiło”. 

Św., Jan z Damaszku fragment nauki o Eucharystii z połowy 8 wieku. 

Komunia Święta jest znakiem jedności i miłości Boga do ludzi i ludzi między sobą. Zechciejmy o tym pamiętać i Tym żyć.