REGULAMIN KONKURSU

Konkurs skierowany jest do mieszkańców parafii św. Feliksa z Kantalicjo w Marysinie Wawerskim. Mogą w nim wziąć udział całe rodziny, jak i pojedyncze osoby.

Celem konkursu jest poznanie postaci kandydata na ołtarze Prymasa Wyszyńskiego w gronie rodziny.

Organizatorem konkursu jest Parafia,  koordynatorami zaś ks. Łukasz Trzaska i s. Wirginetta.

Zadaniem uczestników konkursu  jest napisanie prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe.

Pytania zamieszczone są na stronie internetowej parafii oraz parafialnym profilu FB. Można je również otrzymać w zakrystii.

Odpowiedzi należy przesyłać na adres e-mail: konkurs.wyszynski.feliks@gmail.com 

Temat: KONKURS.

Prace muszą być podpisane  nazwiskiem rodziny lub imieniem i nazwiskiem pojedynczej osoby
oraz adresem miejsca zamieszkania. 

Należy je przesyłać lub przynieść do zakrystii, do niedzieli 19.09.2021.

Wszyscy, którzy prawidłowo odpowiedzą na 20 z 25 pytań, wezmą udział w losowaniu trzech nagród. Losowanie odbędzie się na Mszy Świętej 26.09.2021 o godz. 11.30. 

Dla wszystkich uczestników przewidziane są nagrody pocieszenia.

Zapraszamy do odkrywania drogi do świętości Prymasa Tysiąclecia.

Organizatorzy

Pytania do konkursu wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim.

1. Kiedy, gdzie i o której godzinie przyszedł na świat  Stefan Wyszyński?

2 .Ilu braci i ile sióstr miał Stefan oraz którym z kolei był dzieckiem?

3. Podaj imię rodowe matki Stefana.

4. Jaki zawód miał ojciec Stefana?

5. Podaj, pod jakim wezwaniem jest kościół parafialny w Zuzeli.

6. Jakim uczniem, pod względem zachowania i nauki, był przyszły Prymas?

7. W którym roku wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego?

8. W jakim mieście było jego Wyższe Seminarium Duchowne?

9. Jakie kierunki studiował na Uniwersytecie Lubelskim?

10. Gdzie i kiedy odprawił swoją Mszę Świętą Prymicyjną?

11. Co go łączyło z Pałacem Zamojskich w Kozłówce?

12. Kim była Matka Róża Czacka i gdzie współpracowali?

13. Hasło zamieszczone na herbie biskupim – podaj w języku łacińskim i polskim.

14. Gdzie i kiedy odbył się ingres prymasowski Arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego?

15. Dlaczego i za co był inwigilowany przez władze komunistyczne?

16.Wymień miejsca ukrywania się Wyszyńskiego podczas wojny.

17. Jakie pseudonimy przyjął wstępując do Armii Krajowej?

18. Jaką rolę pełnił w wojskowych seregach?

19. Ile lat trwało internowanie Prymasa?

20. Wymień miejsca przebywania Prymasa podczas internowania.

21. Co to jest SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI?

22. Podaj dokładną datę i godzinę śmierci Prymasa.

23. Gdzie znajduje się grób Kardynała Stefana Wyszyńskiego?

24. Ile lat trwała Wielka Narodowa Nowenna?

25. Kiedy będzie obchodzone liturgiczne wspomnienie bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego?